Chemie-Petrochemie

Op raffinaderijen en chemische bedrijven worden hoge eisen gesteld aan voedingsstations en aan stations voor de opstelling van meet- en analyseerapparatuur. AKA heeft brede en jarenlange ervaring met projecten in deze specifieke omgeving. Onze prefabstations en personeel voldoen aan de hoogste criteria.  

De door Gräper maat geproduceerde betonnen analyseerstations zijn om die reden dan ook over de gehele wereld toegepast.