Co2 Prestatieladder

AKA hecht grote waarde aan veiligheid,duurzaamheid en milieu. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voeren wij een duurzaam beleid en staan daarmee op trede 3 van de CO2 prestatieladder.

Het algemene doel van AKA is een verlaging van de Co₂ reductie over scope 1 en 2 met jaarlijks 2%, uitgedrukt in kilogrammen of ton CO₂ of 10% gerekend vanaf ons basisjaar 2012

Maatregelen als verlaging brandstofverbruik, flexibeler werken, LED technologie, een schoner wagenpark en verhoging van het bewustzijn van de medewerkers dragen hieraan bij.

SKAO registratie  Alberts en Kluft

MVO-Nieuwsbrief 2018

 

U kunt onderstaand de certificaten downloaden: 

AKA Co2 EBN certificaat Download
Carbon footprint 1e helft 2017 Download
Carbon footprint geheel 2017 Download
Carbon footprint 1e helft 2018 Download
Keteninitiatief Co2-Tracelcard  Download
Keteninitiatief Klimaatroutekaart 2030 Download

 

 Recente akties die AKA heeft ondernomen zijn:

2014     Het vervangen van gasontladingslampen door besparende LED verlichting in de gehele montagehal.

2015     Het plaatsen van electrische oplaadpunten op het parkeerterrein t.b.v. electrische auto's.

2017     Aanschaf Hybride bedrijfsauto

2018     Overgang naar afname elektriciteit van 100% (GVO) windenergie, en gasafname op basis van Biogas vergisting