Co2 Prestatieladder

AKA hecht grote waarde aan veiligheid, duurzaamheid en milieu. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voeren wij een duurzaam beleid en staan daarmee op trede 3 van de CO2 prestatieladder.

Link naar documenten met betrekking tot actieve deelname keteninitiatief op de SKAO website

Downloads: 

AKA Co2 EBN certificaat Download
Carbon footprint 1e helft 2017 Download
Carbon footprint geheel 2017 Download
Carbon footprint 1e helft 2018 Download
Carbon footprint geheel 2018 Download
Keteninitiatief Co2-Travelcard  Download
Keteninitiatief Klimaatroutekaart 2030 Download
Actieplan Energiemanagement Download

EBN_Certificaat_CO2_2019-2022